___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

HVEM ER VI?

Senter for Krisepsykologi i Trondheim er et uavhengig senter for behandling og rådgivning. Senteret ble etablert i 2001, i samarbeid med Senter for Krisepsykologi i Bergen som lenge har vært toneangivende innen krise- og katastrofepsykologi, både på nasjonalt og internasjonalt plan.

Vårt senter legger vekt på høy fagkompetanse, hvor alle medarbeidere er erfarne klinikere. Vi er tre spesialister i klinisk psykologi og en familieterapeut/sexolog. Alle har lang og allsidig praksis i forhold til psykologisk behandling og håndtering av ulike krisehendelser.

HVA KAN VI TILBY?

Vi tilbyr krisehjelp og psykologisk behandling til enkeltpersoner og familier. Vi gir hjelp når ulike livshendelser medfører stressreaksjoner eller psykiske plager. Oppfølging kan skje enten ved oppmøte eller gjennom digitale møter. Ved digitale møter foretrekker vi der det er mulig å ha førstesamtaler gjennom vanlig oppmøte.

 Bedrifter kan også kontakte oss for tidlig hjelp til ansatte som opplever ulike former for kriser. Vi har spesialisering i en rekke behandlingstilnærminger og kan skreddersy opplegg i hver enkelt sak. Der det er komplekse problemstillinger kan vi også koble inn andre med relevant kompetanse i senteret eller bruke eksterne kontakter.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mail: kontakt@sfktr.no

Org.nr: 982704324

Adresse: Nordre gate 21, 7011 Trondheim